191

191

چقدر زود عید غدیر اومد، انگار همین هشت روز پیش عید قربان بود!

ارسال دیدگاه برای این مطلب