192

192

هایده کراش داشت وقتی کراش زدن مد نبود!

اونجا که میگه: "یکی را دوست می دارم ولی افسوس او هرگز نمی داند..."

یه جا دیگه میگه : "اگه تو رو داشته باشم به هرچی میخوام میرسم"

معلوم میشه یارو از اون خرپولا بوده!

ارسال دیدگاه برای این مطلب