194

194

دیدین این دخترا هرچی میگن یه " که " آخرش اضافه می کنن؟ اینو اولین بار هایده باب کرد!

اونجا که میگه:

خدایا خدایا، خدایا توی دنیای بزرگت پوسیدیم که

می خواستیم مثل این روزو نبینیم که دیدیم که

ناز اون بلای اون حسرت دل عذاب عالم

هر چی باید همه تک تک بکشن ما کشیدیم که

ارسال دیدگاه برای این مطلب